###

Plan Zajęć

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
MISIE

 10.00-10.20

rytmika

10.55-11.20

logopedia

9.30-9.45

j. angielski

9.45-10.00

j. angielski

10.10-10.30

gimnastyka

9.30-9.45

j. angielski

10.00-10.20

teatr

14.30-14.50

rytmika

9.45-10.00

j. angielski

10.10-10.30

gimnastyka

JEŻYKI

10.00-10.20

rytmika

11.10-11.25

logopedia

 

9.45-10.00

j. angielski


 

9.30-9.45

j. angielski

10.10-10.30

gimnastyka

 10.00-10.20

teatr

10.30-10.45

j. angielski

14.30-14.50

rytmika

 

9.30-9.45

j. angielski

10.10-10.30

gimnastyka

NUTKI

10.05-10.25

j. angielski

11.20-11.40

gimnastyka

9.00-9.20

j. angielski

9.30-10.00

teatr

10.45-11.05

rytmika

9.00-9.30

religia

11.20-11.40

j. angielski

12.00-12.20

glottodydaktyka

 

9.45-10.15

zaj. komputerowe

10.30-10.50

gimnastyka

12.10-12.30

j. angielski

 

9.50-10.10

rytmika

10.40-11.00

logopedia

14.30-14.50

j. angielski

PINGWINKI

 

10.00-10.30

zaj. komputerowe

11.00-11.20

gimnastyka

13.30-13.50

j. angielski

 

9.00-9.30

teatr

10.30-10.50

j. angielski

12.00-12.20

glottodydaktyka

9.00-9.20

j. angielski

9.30-10.00

religia

11.00-11.20

gimnastyka

9.50-10.10

rytmika

11.10-11.30

j. angielski

10.10-10.30

rytmika

11.10-11.30

logopedia

14.10-14.30

j. angielski

NIEDŹWIADKI

 

11.40-12.10

gimnastyka

13.30-14.00 (gr.1)

zaj. komputerowe

14.00-14.30

j. angielski

 

 

11.30-12.00

j. angielski

13.45-14.15

rytmika

10.30-11.00

glottodydaktyka

14.00-14.30

j. angielski

10.00-10.30

j. angielski

12.00-12.30

teatr

13.00-13.30 (gr.2)

zaj. komputerowe

14.00-14.30

religia

14.30-15.00 (gr.3)

zaj. komputerowe

 

9.00-9.30

rytmika

9.30-10.00

j. angielski

11.00-11.30

gimnastyka

13.00-13.30

logopedia

RYBKI

 

11.50-12.20

j. angielski

13.00-13.30 (gr.1)

zaj. komputerowe 

13.45-14.15

rytmika

 

13.00-13.30 (gr.2)

zaj. komputerowe

13.30-14.00

j. angielski

15.00-15.30 (gr.3)

zaj. komputerowe

10.30-11.00

j. angielski

14.20-14.50

gimnastyka

9.00-9.30

rytmika

10.30-11.00

j. angielski

11.30-12.00 teatr

14.30-15.00 religia

9.00-9.30

j. angielski

10.30-11.00

gimnastyka

13.30-14.00

logopedia

 

 Język angielski z lektorem :

Nutki : pon. 9.00-9.30; wt. 14.30-15.00; śr. 9.20-10.00; czw. 9.00-9.30; pt. 10.50-11.40.

Słoneczka : pon. 14.40-15.10; wt. 9.50-10.20; śr. 12.00-12.30; czw. 14.00-14.30; pt. 10.00-10.30.

Pingwinki : pon.15.10-16.00; wt. 10.20-11.15; śr. 12.30-13.20; czw. 14.30-15.10; pt. 11.40-12.30.

Skrzaty : pon. 10.25-11.20; wt.15.00-15.50; śr. 8.00-8.50; czw. 12.30-13.20; pt. 14.50-15.40.

Niedźwiadki : pon. 8.00-8.50; wt.11.30-12.50; śr. 14.30-15.20; czw. 8.00-8.50; pt. 12.30-13.20.

Rybki : pon. 11.40-13.00; wt. 8.00-8.50; śr. 10.00-11.20; czw. 15.10-16.00; pt. 8.00-8.50.