###

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Do naszego przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2 lat.

Wszystkich rodziców zaintersowanych zapisaniem dziecka prosimy o kontakt przez "formularz kontaktowy" na stronie, telefonicznie lub zapraszamy do przedszkola do sekretariatu.

Pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do  naszego przedszkola.

Warunkiem rezerwacji miejsca w przedszkolu jest wpłata tzw. kaucji gwarancyjnej, która rozliczana jestjako przedpłata pierwszego czesnego (pierwsze czesne jest pomniejszone o tą kwotę).

W naszym przedszkolu nie jest pobierane tzw. "wpisowe".

Przedszkole jest czynne cały rok także w wakacje.

W czerwcu zapraszamy rodziców na spotkanie informacyjne z dyrekcja przedszkola i z wychowawcami.

W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy dzieci i rodziców na zajęcia adaptacyjne.

We wrześniu podpisywana jest umowa przyjęcia dziecka do przedszkola i sprawowania nad nim

opieki.