###

Comenius

 

Od  lipca 2012 do sierpnia 2014 nasze przedszkole było beneficjentem europejskiego programu Comenius.  Realizowaliśmy partnerski projekt  współpracy szkół „ eCLIL4YOU-Environment and Language Integrated Paths for Young Learners”.

Projekt był sfinansowany ze środków unijnych dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl

Idea projektu , jego plan i rezultaty  to efekt współpracy naszego przedszkola z przedszkolami i szkołami z Francji, Niemiec, Finlandii, Grecji, Rumunii, Włoch (2 szkoły), Turcji, Węgier i Hiszpanii.

Wspólnie z partnerami postanowiliśmy stworzyć bazę edukacyjną, wspierającą rozwój kompetencji niezbędnych każdemu człowiekowi w procesie uczenia  przez całe życie.

Uważamy, że to właśnie "wczesne dzieciństwo" ma zasadnicze znaczenie w procesie nabywania umiejętności kluczowych dla rozwoju osobistego, kształtowania świadomości aktywnego obywatelstwa narodowego i europejskiego.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia wszystkich partnerów, stworzyliśmy ścieżkę edukacyjną w celu przeprowadzenia zintegrowanego nauczania języka angielskiego i wiedzy o środowisku.

Partnerstwo europejskie umożliwiło nam, poza poznaniem własnego środowiska, poznanie środowisk krajów partnerskich. Wspólnie opracowaliśmy dwuletni program nauczania  oparty na CLIL, jako innowacyjnej metodzie nauczania i uczenia się. Dzieci i nauczyciele realizowali kolejne zadania w bliskiej współpracy. Aby zadania zrealizować, korzystaliśmy z nowoczesnych narzędzi informatycznych, jak programy do tworzenia ebooków, plakatów glogster, puzzli, animacji, photopeach, video konferencji i innych.

Dzięki udziałowi w projekcie bardzo podniosły się kompetencje językowe  i komputerowe naszych nauczycieli oraz dzieci. Nauczyciele prowadzili zajęcia z dziećmi z przedszkoli szkół partnerskich podczas wyjazdów zagranicznych.  Nauczyciele europejscy przeprowadzili około 100 godzin zajęć z naszymi dziećmi, podczas wizyt w naszym przedszkolu.

Udział w projekcie bardzo uatrakcyjnił naszą ofertę edukacyjną, stanowił motywację do pracy dla nauczycieli, podniósł nasze kompetencje językowe, komputerowe, nadał europejski wymiar naszemu przedszkolu, podniósł poczucie europejskiego obywatelstwa wśród dzieci i pracowników.

 

Opracowany przez  nas program i rezultaty zostały zamieszczone na stronie WWW.clil4you.weebly.com.  Są też opisane na portalu edukacyjnym e Twinning „CLIL4YOU” http://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm  oraz w Europejskiej Bazie Produktu EST www.est.org.pl.